cloud.CallCenter - aktualizacja 10.11.2012


Spis treści

Wersja do druku
Odnośnik do FocusWiki na stronie głównej panelu

W prawym górnym rogu panelu cloud.CallCenter, cloud.PBX i cloud.IVR pojawi się przycisk FocusWiki, odsyłający do strony głównej Centrum Pomocy FocusWiki. Przycisk Centrum Pomocy FocusWiki zostanie usunięty z głównego paska menu. Dzięki nowemu rozwiązaniu pomoc będzie wciąż dostępna, a obsługa panelu będzie łatwiejsza przy mniejszych rozdzielczościach ekranu.


Nowy system obsługi nagrań

Wprowadzona zostaje nowa aplikacja obsługująca nagrania w systemach cloud.CallCenter, cloud.PBX i cloud.IVR. Oferuje ona znacznie bardziej rozbudowane możliwości zarządzania nagraniami. Od teraz wszyscy Użytkownicy będą mieli możliwość pobierania nawet bardzo dużej liczby nagrań bezpośrednio z systemu, bez konieczności korzystania z konta administracyjnego i pobierania nagrań przez FTP.
Dotychczasowy przycisk Nagrania na pasku menu panelu cloud.CC, cloud.PBX i cloud.IVR zostaje zastąpiony przyciskiem Serwer nagrań. Po jego kliknięciu w przeglądarce otworzy się nowe okno lub karta. Lista domyślnie będzie pusta - po ustawieniu kryteriów filtra pojawią się nagrania, do których dostęp ma zalogowany użytkownik.
Nową funkcjonalnością serwera nagrań są paczki nagrań. Nagrania wybrane na liście (lub wszystkie pasujące do filtra) można dodać do nowej lub istniejącej paczki. Następnie taką paczkę można wygenerować (co spowoduje utworzenie archiwum, w którym znajdą się wszystkie nagrania z paczki) i pobrać w ciągu 6 dni od daty wygenerowania. Paczki można przeglądać, edytować (o ile nie zostały wygenerowane) i usuwać. Jeżeli na liście nagrań zaznaczymy jedną bądź kilka pozycji, pojawi się informacja o paczkach, w skład których wchodzą te nagrania.


"Twarde" ograniczenie liczby dodawanych rekordów

Wprowadzone zostaje ograniczenie liczby rekordów wgranych do jednej kampanii do 150 tysięcy. W przypadku próby załadowania większej liczby rekordów wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.


Billing w kampaniach predictive

W billingu cloud.CallCenter dodany zostaje użytkownik specjalny - predictive. Po jego zaznaczeniu będzie możliwe wyświetlenie billingu dla połączeń odebranych, lecz porzuconych (tj. nie przekazanych agentom).


Filtrowanie połączeń według numeru źródłowego

Do filtra połączeń cloud.CallCenter dodana zostaje nowa opcja - numer źródłowy. Dzięki niej sprawdzenie połączeń przychodzących z pasujących numerów będzie szybsze i łatwiejsze.


Filtrowanie recalli według segmentu

W oknie zarządzania recallami - Kampania / Recalle (dostępne dla Administratora i Nadzorcy) - dodana zostaje możliwość filtrowania recalli według segmentu, w którym się one znajdują.


Statystyki pełnoekranowe

Poprawka układu statystyk pełnoekranowych kampanii. Z tej funkcji można skorzystać, gdy jest pożądane wyświetlanie liczby sukcesów (definiowanej jako liczba rekordów, na których ustawiono odpowiedni klasyfikator) każdego Agenta. W przypadku wybrania kilku kampanii, dane pokazywane są cyklicznie, a przejście między kampaniami następuje co 2min.


Statystyki kampanii - zakładka "Klasyfikatory - stan bazy"

W oknie Raporty - Statystyki (Panel Administratora / Nadzorcy), oraz Raport (Panel Agenta), zostaje dodana nowa zakładka Klasyfikatory - stan bazy. W odróżnieniu od zakładki Klasyfikatory, która dostarcza informacji o wszystkich klasyfikatorach ustawionych dla połączeń wykonanych w danym okresie, tutaj wyświetlą się wyłącznie statystyki klasyfikatorów ustawionych w chwili końca okresu, bez uwzględniania tych ustawionych wcześniej. Wyświetlone zostaną wyłącznie dla rekordów dodanych w zadanym okresie (między datą początkową a końcową).


Wybór wszystkich opcji w oknie Raport z formularzy

Listy rozwijane Agenci, Pola formularza, Pola systemowe w oknie Raport z formularzy mają dodatkowe pole wyboru, pozwalające na jednoczesne zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich pozycji. Dzięki temu nie trzeba już klikać na każde z pól wyboru odpowiadających agentom lub polom formularza.