cloud.CallCenter - aktualizacja 16.10.2012


  • Modyfikacja sposobu obsługi recalli prywatnych
Zmianie ulega sposób, w jaki recalle prywatne są obsługiwane w kampaniach plain, shared-base, preview i progressive. Recalle prywatne będą uwzględniane w wyborze także wtedy, gdy znajdują się w zablokowanych segmentach bazy.