cloud.CallCenter - aktualizacja 17.06.2012


Spis treści

Wersja do druku
Zmodyfikowany Raport sumaryczny kampanii.

Dochodzą nowe kolumny:


Aktualizacja Raport.png


 • Efektywność (A) - jest to wyrażony w procentach stosunek liczby rekordów z ustawionym klasyfikatorem oznaczającym sukces do liczby rekordów zamkniętych przez Agenta.
 • Pierwsze logowanie (B) - data i godzina pierwszego zalogowania Agenta.
 • Pierwsze połączenie (C) - jest to data i godzina pierwszego połączenia wykonanego przez Agenta po zalogowaniu (lub przekazanego do Agenta w przypadku kampanii predictive).
 • Ostatnie wylogowanie (D) - jest to data i godzina ostatniego wylogowania Agenta.
 • Ostatnie połączenie (E) - jest to data i godzina ostatniego połączenia, wykonanego przez Agenta przed wylogowaniem.


Kolumny Pierwsze logowanie, Pierwsze połączenie, Ostatnie wylogowanie, Ostatnie połączenie zostaną wyświetlone tylko w przypadku, gdy raport jest generowany za okres 1 dnia.


Nowa funkcja Raport z formularzy

Raport z formularzy pozwala wygenerować i zapisać w formacie CSV raport z formularzy wypełnionych przez wszystkich Agentów pracujących w danej kampanii. Jest ona dostępna dla Administratorów i Nadzorców.


Raport z Formularzy.png


 • (A), (B) - przedział czasowy, z którego formularze mają być uwzględnione w raporcie,
 • (C) - Agenci, którzy wypełnili uwzględnione formularze:


Raport z Formularzy Agenci.png


 • (D) - pola formularza (zdefiniowane przez Administratora przy tworzeniu formularza)


Raport z Formularzy Pola Formularza.png


 • (E) - pola systemowe (wbudowane w system, nie definiowane przez Administratora)


Raport z Formularzy Pola Systemowe.png


 • (A) - data wypełnienia formularza,
 • (B) - data i godzina wypełnienia formularza,
 • (C) - imię i nazwisko Agenta, który wypełnił formularz,
 • (D) - identyfikator rekordu, dla którego został wypełniony formularz,
 • (E) - segment, do którego należał rekord,
 • (F) - liczba formularzy, które zostały wypełnione identycznym zestawem danych.


 • Po kliknięciu Eksportuj (F) zostanie wygenerowany formularz w formacie CSV. Wybranie (G) zamknie okno.


Generowanie raportu.png


Modyfikacje trybu Predictive

Czas wrap zostanie przedłużony o jedną sekundę, tzw. wrap systemowy. To znacznie ograniczy prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której Agent prowadzi rozmowę, ale ma wyświetlone okno innego rekordu.
Recalle prywatne w kampaniach predictive będą wydzwaniane w trybie nadzorowanym. Agentowi, dla którego jest przygotowany recall prywatny, wyświetli się okno rekordu w momencie inicjacji połączenia przez system - czyli jeszcze przed odebraniem telefonu przez rozmówcę. Agent będzie słyszał w słuchawkach cały proces zestawiania połączenia.
Oprócz tego po każdym zakończonym połączeniu system będzie w pierwszej kolejności sprawdzał, czy dla danego Agenta jest dostępny recall prywatny. Jeżeli nie – Agent będzie oczekiwał na przydzielenie "zwykłego" rekordu.