cloud.CallCenter - aktualizacja 15.12.2012


Filtrowanie rekordów nieprywatnych

W filtrze okna Podgląd kampanii i Zarządzanie recallami zostaje dodana możliwość wyszukiwania rekordów, które nie są rekordami prywatnymi żadnego z Agentów.