cloud.IVR - aktualizacja 10.11.2012


Spis treści

Wersja do druku
Odnośnik do FocusWiki na stronie głównej panelu

W prawym górnym rogu panelu cloud.CallCenter, cloud.PBX i cloud.IVR pojawi się przycisk FocusWiki, odsyłający do strony głównej Centrum Pomocy FocusWiki. Przycisk Centrum Pomocy FocusWiki zostanie usunięty z głównego paska menu. Dzięki nowemu rozwiązaniu pomoc będzie wciąż dostępna, a obsługa panelu będzie łatwiejsza przy mniejszych rozdzielczościach ekranu.


Nowy system obsługi nagrań

Wprowadzona zostaje nowa aplikacja obsługująca nagrania w systemach cloud.CallCenter, cloud.PBX i cloud.IVR. Oferuje ona znacznie bardziej rozbudowane możliwości zarządzania nagraniami. Od teraz wszyscy Użytkownicy będą mieli możliwość pobierania nawet bardzo dużej liczby nagrań bezpośrednio z systemu, bez konieczności korzystania z konta administracyjnego i pobierania nagrań przez FTP.
Dotychczasowy przycisk Nagrania na pasku menu panelu cloud.CC, cloud.PBX i cloud.IVR zostaje zastąpiony przyciskiem Serwer nagrań. Po jego kliknięciu w przeglądarce otworzy się nowe okno lub karta. Lista domyślnie będzie pusta - po ustawieniu kryteriów filtra pojawią się nagrania, do których dostęp ma zalogowany użytkownik.
Nową funkcjonalnością serwera nagrań są paczki nagrań. Nagrania wybrane na liście (lub wszystkie pasujące do filtra) można dodać do nowej lub istniejącej paczki. Następnie taką paczkę można wygenerować (co spowoduje utworzenie archiwum, w którym znajdą się wszystkie nagrania z paczki) i pobrać w ciągu 6 dni od daty wygenerowania. Paczki można przeglądać, edytować (o ile nie zostały wygenerowane) i usuwać. Jeżeli na liście nagrań zaznaczymy jedną bądź kilka pozycji, pojawi się informacja o paczkach, w skład których wchodzą te nagrania.


Podgląd wszystkich zdarzeń na infolinii

Administratorzy i Nadzorcy cloud.IVR mają możliwość korzystania z nowej funkcjonalności panelu cloud.IVR. W oknie, które wyświetli się po kliknięciu na przycisk Podgląd na pasku menu panelu cloud.IVR, widać wszystkie zdarzenia na infoliniach klienta. Można sprawdzić numery osób dzwoniących na infolinię, poszczególne opcje wybrane w IVR i kolejki, z którymi się połączyli, wraz z dokładnym czasem wykonania danej akcji.