cloud.PBX - aktualizacja 10.11.2012


Spis treści

Wersja do druku
Odnośnik do FocusWiki na stronie głównej panelu

W prawym górnym rogu panelu cloud.CallCenter, cloud.PBX i cloud.IVR pojawi się przycisk FocusWiki, odsyłający do strony głównej Centrum Pomocy FocusWiki. Przycisk Centrum Pomocy FocusWiki zostanie usunięty z głównego paska menu. Dzięki nowemu rozwiązaniu pomoc będzie wciąż dostępna, a obsługa panelu będzie łatwiejsza przy mniejszych rozdzielczościach ekranu.


Nowy system obsługi nagrań

Wprowadzona zostaje nowa aplikacja obsługująca nagrania w systemach cloud.CallCenter, cloud.PBX i cloud.IVR. Oferuje ona znacznie bardziej rozbudowane możliwości zarządzania nagraniami. Od teraz wszyscy Użytkownicy będą mieli możliwość pobierania nawet bardzo dużej liczby nagrań bezpośrednio z systemu, bez konieczności korzystania z konta administracyjnego i pobierania nagrań przez FTP.
Dotychczasowy przycisk Nagrania na pasku menu panelu cloud.CC, cloud.PBX i cloud.IVR zostaje zastąpiony przyciskiem Serwer nagrań. Po jego kliknięciu w przeglądarce otworzy się nowe okno lub karta. Lista domyślnie będzie pusta - po ustawieniu kryteriów filtra pojawią się nagrania, do których dostęp ma zalogowany użytkownik.
Nową funkcjonalnością serwera nagrań są paczki nagrań. Nagrania wybrane na liście (lub wszystkie pasujące do filtra) można dodać do nowej lub istniejącej paczki. Następnie taką paczkę można wygenerować (co spowoduje utworzenie archiwum, w którym znajdą się wszystkie nagrania z paczki) i pobrać w ciągu 6 dni od daty wygenerowania. Paczki można przeglądać, edytować (o ile nie zostały wygenerowane) i usuwać. Jeżeli na liście nagrań zaznaczymy jedną bądź kilka pozycji, pojawi się informacja o paczkach, w skład których wchodzą te nagrania.


Ustawianie przekierowania połączeń przychodzących bezpośrednio na telefonie

Użytkownicy cloud.PBX będą mogli ustawić przekierowanie rozmów przychodzących na swój numer za pomocą swojego telefonu. Cały proces odbędzie się szybciej i wygodniej niż dotychczas, bez konieczności dostępu do komputera i logowania się do panelu cloud.PBX.
Przekierowanie można ustawić za pomocą odpowiedniego kodu, po którym może (lecz nie musi) być podany numer telefonu docelowego. W systemie cloud.PBX zostanie dodana pamięć ostatniego numeru, co oznacza, że jeżeli ustawiamy przekierowanie na "stały" numer, to nie jest konieczne podawanie go za każdym razem. Co więcej, numer ten można będzie dowolnie zmieniać w oknie Ustawienia przekierowań cloud.PBX.


Filtrowanie połączeń wg numeru źródłowego

Do filtra połączeń cloud.PBX dodana zostaje nowa opcja - numer źródłowy. Dzięki niej sprawdzanie połączeń przychodzących, z numerów zawierających wskazane przez wyszukującego cyfry, będzie szybsze i łatwiejsze. Można wprowadzić cały numer lub jego fragment.