cloud.PBX - aktualizacja 15.12.2012


Pole Etykieta w konfiguracji paneli sekretarskich

W konfiguracji paneli sekretarskich jest dostępne pole Etykieta. Wpisana w nie nazwa będzie widoczna na wyświetlaczach modułów sekretarskich Yealink EXP-38 i EXP-39 zamiast numeru telefonu. Domyślnie pole będzie wypełnione imieniem i nazwiskiem (nazwą wyświetlaną) użytkownika SIP, którego numer wybierzemy w kolumnie Numer telefonu.


Automatyczne odrzucanie połączeń (DND - Do Not Disturb)

Jeżeli nie chcemy, by dzwonił telefon, można włączyć funkcję automatycznego odrzucania połączeń (DND).


Kod Działanie
*50* Wyłączenie DND
*51** Włączenie DND


Do głównego paska menu panelu cloud.PBX dodany zostaje przycisk Nie przeszkadzać. Pozwala on włączać lub wyłączać automatyczne odrzucanie połączeń i sygnalizuje stan tej funkcji. Jeżeli jest ona wyłączona, tekst przycisku będzie czarny:


PBX DND wyl.png


W przypadku włączenia funkcji, czcionka zmieni się na pogrubioną czerwoną:


PBX DND wl.png


Zapowiedzi głosowe dla nieudanych połączeń

System cloud.PBX zostaje wzbogacony o zapowiedzi głosowe, które Użytkownik usłyszy w przypadku, gdy nikt nie odbiera telefonu albo numer docelowy jest zajęty lub nieosiągalny.