cloud.PBX - aktualizacja 17.06.2012


Wprowadzone zostały dwie usługi specjalne:


Spis treści

Wersja do druku
Zapowiedzi głosowe

Usługa umożliwia odtwarzanie zapowiedzi głosowej przed każdym połączeniem z danym numerem (osoby lub grupy). Opłata za tę usługę zależy od liczby numerów, dla których Klient chce ustawić zapowiedź.


Administrator cloud.PBX będzie miał możliwość wgrania zapowiedzi głosowej, która będzie odtwarzana przed połączeniem ze wskazanym numerem lub grupą numerów. Służy do tego opcja Pliki dźwiękowe, dostępna z menu Ustawienia panelu Administratora cloud.PBX.


Pliki dźwiękowe.png


Po jej kliknięciu zostanie wyświetlone następujące okno:


Pliki dźwiękowe 2.png


 • Dodaj (A) - służy do dodania nowego pliku dźwiękowego. Kliknięcie otworzy okienko:


Zapowiedzi wyślij plik.png


Po kliknięciu przycisku Dodaj Administrator będzie miał możliwość wskazania pliku, który ma zostać wysłany do systemu cloud.PBX. Pole tekstowe Opis umożliwia dodanie dowolnego opisu pliku. Po kliknięciu przycisku Zapisz wskazany plik zostanie wysłany do serwera cloud.PBX. Jednocześnie w oknie Zapowiedzi zostanie dodany kolejny wpis, zawierający nazwę pliku oraz wprowadzony opis. Po kliknięciu Anuluj okno zostanie zamknięte, przy czym żaden plik nie zostanie wysłany.
Plik wgrywany na serwer musi być w formacie MP3, zakodowanym koderem LAME MP3 Encoder. Długość nagrania nie może przekraczać 30s. Pliki nie spełniające tych kryteriów nie będą przyjmowane. Każdy wgrany plik będzie zajmował część miejsca na dysku dostępnego dla Klienta.


 • Usuń (B) usuwa zaznaczony plik z listy i z serwera.
 • (C) - nazwa pliku,
 • (D) - opis wprowadzony przy dodawaniu,
 • (E) - rozmiar pliku,
 • (F) - czas trwania nagrania,
 • (G) - kliknięcie słowa Odtwórz dla pliku spowoduje wyświetlenie się prostego odtwarzacza:


MOH Odtwarzacz.png


 • (H) zapisuje zmiany, (I) porzuca je.


W celu ustawienia zapowiedzi dla wybranego numeru należy skorzystać z przycisku Ustaw zapowiedź w oknie Personel:


Ustaw zapowiedź.png


Po jego kliknięciu zostanie wyświetlone okno, w którym Administrator może wybrać zapowiedź z listy rozwijanej:


Zapowiedzi PBX.png


 • (A) - lista zapowiedzi wgranych na serwer, można z niej wybrać tę, która będzie odtwarzana przed połączeniem z daną osobą,
 • (B) zapisuje zmiany, (C) porzuca je.


Konfigurowalny MOH (Music On Hold)

Administrator systemu cloud.PBX będzie miał możliwość ustawienia własnego motywu muzycznego, który będzie odtwarzany osobą dzwoniącym w trakcie oczekiwania na połączenie. Ta funkcja będzie dostępna tylko dla Klientów, którzy wykupią odpowiednią usługę dodatkową (opłata dotyczy dostępu do funkcji). W oknie Pliki dźwiękowe będzie dostępna zakładka umożliwiająca wgranie plików z motywem muzycznym oraz określenie, który z utworów ma być aktywny:


MOH.png


 • Dodaj (A) - służy do dodania nowego pliku dźwiękowego. Kliknięcie otworzy okienko:


Zapowiedzi wyślij plik.png


Dodawanie i usuwanie plików odbywa się identycznie jak w przypadku zakładki Zapowiedzi. Plik wgrywany na serwer musi być w formacie MP3, zakodowanym koderem LAME MP3 Encoder. Długość nagrania nie może przekraczać 90s. Wszystkie pliki wgrywane na serwer będą automatycznie konwertowane do formatu GSM. Każdy wgrany plik będzie zajmował część miejsca na dysku dostępnego dla Klienta.


 • Usuń (B) usuwa zaznaczony plik z listy i z serwera.
 • Aktywuj/Deaktywuj (C) włącza lub wyłącza daną zapowiedź i wybrany plik muzyczny będzie odtwarzany zamiast sygnału dzwonienia. Możliwy jest wybór tylko jednego wpisu - aktywowanie innego pliku spowoduje dezaktywację poprzednio zaznaczonego. Jeżeli żaden plik nie jest aktywny, rozmówca usłyszy tradycyjny sygnał dzwonienia.
 • (D) - nazwa pliku,
 • (E) - opis wprowadzony przy dodawaniu,
 • (F) - rozmiar pliku,
 • (G) - czas trwania nagrania,
 • (H) - informacja o aktywnym pliku,
 • (I) - kliknięcie słowa Odtwórz dla pliku spowoduje wyświetlenie się prostego odtwarzacza:


MOH Odtwarzacz.png


 • (J) zapisuje zmiany, (K) porzuca je.