cloud.PBX - aktualizacja 30.06.2013


Wprowadzona zostaje nowa funkcja Call Pick-up, umożliwiająca użytkownikowi odbieranie połączeń przychodzących na telefon innego użytkownika. Połączenia mogą odbierać tylko wybrani użytkownicy. Każdy Użytkownik cloud.PBX może ustawić, kto może odbierać jego rozmowy. Administrator cloud.PBX może wprowadzić ustawienia dla siebie, a także dla dowolnego użytkownika cloud.PBX, mającego konto SIP.


Spis treści

Wersja do druku
Korzystanie z funkcji

Aby odebrać cudze połączenie przychodzące, należy na klawiaturze telefonu wystukać *8 DDI lub *8 numer - gdzie DDI to numer skrócony (DDI), a numer - numer telefonu osoby, której telefon dzwoni (bez kodu kraju).

Nie jest możliwe odbieranie połączeń przychodzących do użytkownika w systemie cloud.PBX innego Klienta, ani przejmowanie trwających rozmów.


Panel Użytkownika

Dodany zostaje przycisk Ustawienia Call Pick-up na głównym pasku menu. Kliknięcie spowoduje otwarcie okna, w którym Użytkownik może wybrać osoby uprawnione do odbierania przychodzących rozmów.


Panel Administratora

Oprócz przycisku Ustawienia Call Pick-up na głównym pasku menu (pozwalającego ustawić funkcję dla swoich połączeń przychodzących), Administrator ma do dyspozycji przycisk Ustawienia Call Pick-up w oknie Personel. Dzięki temu przyciskowi Administrator może ustawić dowolnemu użytkownikowi osoby uprawnione do odbierania jego rozmów.


Call Pick-up a panele sekretarskie Yealink

Wprowadzenie funkcji Call Pick-up wpływa także na korzystanie z dodatkowych przycisków na telefonach Yealink T26P, T28P i T38G i na modułach EXP-38, EXP-39. Dodana zostaje opcja BLF + Pick-up, dzięki której posiadacz telefonu z panelem sekretarskim może odebrać u siebie połączenie przychodzące na monitorowaną linię, jeśli telefon dzwoni i nikt go nie odbiera.