Telemeeting - aktualizacja 1.09.2012


Spis treści

Wersja do druku
Międzynarodowe numery dostępowe

Samodzielny wybór międzynarodowych numerów dostępowych (LNS), z których możliwe jest dołączenie do danej telekonferencji. Za każdy wybrany numer obowiązuje dodatkowa opłata, która wynosi jedyne 9,99zł.
Opcję „Międzynarodowe numery dostępowe” dla Telemeeting Standard/ On-line należy wybrać w kroku 2 zamawiania telekonferencji, a następnie wskazać numery krajów, które mają zostać włączone.
Więcej - opis międzynarodowych numerów dostępowych w telekonferencjach Standard oraz On-Line
W usłudze Telemeeting Adhoc należy wybrać pokój, dla którego numery międzynarodowe mają być włączone. Możliwość edycji dostępna jest po wybraniu ikony notatnika. Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki „Międzynarodowe numery dostępowe”, zaznaczenie numerów wybranych krajów i zatwierdzenie zmiany.
Więcej: Międzynarodowe numery dostępowe w telekonferencjach Adhoc


Modyfikacja automatycznej autoryzacji dla Telemeeting Adhoc

Wraz z aktualizacją zmodyfikowany został sposób ustawiania automatycznej autoryzacji do pokojów Adhoc. Dany numer telefonu można automatycznie autoryzować tylko w jednym pokoju. Nie jest możliwe dodanie tego samego numeru do automatycznej autoryzacji w kilku pokojach Adhoc jednocześnie.
Więcej: Automatyczna autoryzacja Adhoc


Dodatkowe zmiany

  • dodanie linku do oprogramowania do pomocy zdalnej w panelu Administracyjnym i panelu Uczestnika,
  • rozszerzenie dostępnych opcji dla Telekonferencji Standard z Prowadzącym - m.in. możliwość wykonywania połączeń z mostka telekonferencyjnego,
  • dodanie informacji o typie zamawianej telekonferencji do podsumowania i potwierdzenia,
  • łatwiejszy dostęp do filtra wyszukiwania w zakładce Billing, dzięki umieszczeniu go u góry zakładki.