Telemeeting - aktualizacja 05.08.2012


Spis treści

Wersja do druku
Szybkie dołączanie do telekonferencji

Dotychczas uczestnicy telekonferencji mogli dołączyć do niej po wcześniejszym podaniu numeru telekonferencji i kodu PIN. W nowym Telemeetingu system rozpoznaje numer telefonu uczestnika i automatycznie przydziela go do odpowiedniej telekonferencji. Wystarczy, że organizator spotkania, poda numer telefonu uczestnika telekonferencji. Jeśli numer ten nie jest zastrzeżony ani autoryzowany w danym momencie w więcej niż jednej telekonferencji, po wdzwonieniu się na numer mostka uczestnik dołączy do spotkania automatycznie.


E-biblioteka dostępna bez abonamentu

W nowej usłudze Telemeeting, do dyspozycji każdego użytkownika jest 50MB miejsca na dysku, co umożliwia przechowywanie nagrań i plików. Dopiero po jej przekroczeniu naliczana jest opłata. Dodatkowo nie jest wymagane uruchomienie usługi „Lista obecności”, która udostępniana jest bezpłatnie.


Przedłużenie telekonferencji dla wszystkich użytkowników

Opcja przedłużania telekonferencji dostępna jest z poziomu panelu Administracyjnego w trwających telekonferencjach. Funkcja ta dostępna jest również dla użytkowników nieposiadających usługi abonamentowej. Prowadzący telekonferencję może przedłużyć ją za pomocą menu klawiatury *, lub - w przypadku telekonferencji On-Line - za pomocą Panelu Uczestnika.


Dodawanie uczestników do telekonferencji bez formalności

Nowa usługa Telemeeting pozwala na samodzielne zwiększanie liczby uczestników telekonferencji o maksymalnie 9 uczestników. Dotychczas, w przypadku konferencji Standard i On-line, było to możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu chęci powiększenia liczby uczestników. Teraz odbędzie się to bez zbędnych formalności. Dodawanie jest możliwe z panelu Administracyjnego (zakładka Moje telekonferencje / Trwające). Prowadzący telekonferencję może dodać uczestników w Panelu Uczestnika On-Line, lub po wybraniu przycisku * na klawiaturze telefonu.


PIN prowadzącego lub jeden PIN dla wszystkich uczestników

Nowością jest również możliwość zdefiniowania, czy dana telekonferencja Standard ma mieć jeden numer PIN dla wszystkich, jak dotychczas, czy też dwa numery PIN – Prowadzącego i Uczestnika, co zwiększa możliwości zarządzania telekonferencją.