Telemeeting - aktualizacja 13.10.2012


Spis treści

Wersja do druku
Zmiana reguł generowania PINów w telekonferencjach zamawianych

W telekonferencji Standard generowanie nowego numeru PIN dokona się wraz z dodaniem prowadzącego. W przypadku zmiany prowadzącego PIN zostanie zresetowany. Reset PINu lub PINów w Telekonferencji Standard będzie miał również miejsce przy okazji następujących zmian:
  • zmniejszenia liczby uczestników,
  • dodania zaproszeń,
  • zmiany lub usunięcia adresu e-mail uczestnika.
W przypadku Telekonferencji On-line, PIN ulegnie zmianie jedynie w momencie zmiany adresu e-mail uczestnika. Nowy numer PIN będzie generowany wyłącznie dla uczestnika, którego adres e-mail został zmodyfikowany lub usunięty.
Więcej: Panel Administracyjny - Oczekujące telekonferencje


Formularz zgłaszania problemów

Nową funkcjonalnością Telemeeting jest formularz zgłoszeniowy, dostępny w Panelu Administracyjnym oraz Panelu Uczestnika, w zakładce Pomoc / Zgłoszenia. Nowa opcja umożliwi łatwą drogę zgłaszania niedogodności, zaistniałych w trakcie korzystania z usługi. W formularzu osoba zgłaszająca będzie mogła wybrać z rozwijanej listy czego dotyczy dany problem. W odpowiedzi na wysłane zgłoszenie, użytkownik otrzyma informację mailową od Biura Obsługi Klienta.
Więcej: Zgłaszanie problemów


Zarządzanie kontami użytkowników

Do dyspozycji administratorów usługi Telemeeting zostanie oddane okno zarządzania użytkownikami, dzięki któremu będą oni mogli zmieniać uprawnienia i ustawienia kont danych użytkowników. Administrator będzie mógł m.in. decydować o blokadzie danego użytkownika lub jego uprawnieniach w systemie.
Więcej: Panel Administracyjny - Zarządzanie użytkownikami


Centrum Pomocy FocusWiki dla usługi Telemeeting

Wraz z aktualizacją oddana zostanie w Państwa ręce nowa zakładka - Centrum Pomocy FocusWiki, poświęcona usłudze Telemeeting. Tutaj szybko i wygodnie znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje dotyczące korzystania z usługi, opisane krok po kroku i wzbogacone grafiką. Wszystkie ważniejsze części systemu Telemeeting posiadają przyciski ?, linkujące do odpowiednich stron w FocusWiki. Dzięki temu można łatwo odnaleźć informacje, potrzebne do korzystania z systemu.