Telemeeting - aktualizacja 16.03.2013


Zmiany w billingu usługi Telemeeting

W usłudze Telemeeting wprowadzono zmiany dotyczące billingu on-line w Panelu Administracyjnym oraz eksporcie do pliku XLS.


Zmiany dotyczą:


  • dodania kolumny Do zapłaty w billingu on-line oraz w eksporcie do pliku.
Kolumna ta informuje o opłacie za telekonferencję po uwzględnieniu wszystkich usług dodatkowych, w tym usługi pakiet minut. Jeżeli Klient wykupił pakiet minut, a telekonferencja została zrealizowana w ramach pakietu, wówczas opłata zasadnicza nie będzie wliczana do opłaty za telekonferencję.
  • usunięcia z billingu on-line wpisów poszczególnych usług dodatkowych (takich jak międzynarodowe numery dostępowe, nagrywanie przebiegu spotkania lub prezentacje PDF), wybranych dla telekonferencji. Wpisy te będą widoczne po wyeksportowaniu billingu do pliku XLS.


Zmiany dotyczą billingu telekonferencji zamawianych oraz Adhoc.