Telemeeting - aktualizacja 17.11.2012


Spis treści

Wersja do druku
Wysyłanie zaproszeń z Panelu Administracyjnego

Jeżeli w telekonferencji jest możliwość wysyłania zaproszeń do uczestników (dotyczy On-Line i wszystkich Standard z wybraną opcją Zaproszenia), a w trzecim kroku zamawiania lub edycji podano przynajmniej jeden adres e-mail uczestnika, możliwe będzie wysłanie zaproszeń do wybranych lub wszystkich uczestników


Automatyczna wysyłka zaproszeń po modyfikacji telekonferencji

Zmodyfikowany zostaje sposób powiadamiania uczestników o zmianach parametrów telekonferencji, takich jak data, godzina, numery dostępowe, numery PIN, a także - o ile zdecydowano, aby pokazać te informacje w zaproszeniu - liczba uczestników i czas trwania telekonferencji. Do każdego uczestnika, na którego ma wpływ modyfikacja parametrów, i którego adres e-mail podano w trzecim kroku zamawiania lub edycji telekonferencji, zaproszenie zostanie wysłane automatycznie. W wiadomości zawarte będą informacje o zmienionych parametrach. Obok nowych parametrów pojawi się słowo ZMIENIONO:.


  • Zaproszenie nie zostanie wysłane do uczestnika wówczas, gdy nie wpływa na niego zmiana parametrów telekonferencji.


  • W przypadku usunięcia lub zmiany adresu e-mail w trzecim kroku edycji, na stary adres e-mail uczestnika zostanie wysłana wiadomość o usunięciu z grona uczestników telekonferencji. Dodatkowo, w przypadku wprowadzenia nowego adresu, zostanie na niego wysłane zaproszenie, takie jak przy zamówieniu telekonferencji.


  • Z trzeciego kroku edycji telekonferencji usunięte zostaną pola wyboru Wyślij (edycja telekonferencji On-Line) lub Wyślij zaproszenia (edycja Standard).


Filtrowanie wg typu telekonferencji w formularzu zgłoszeniowym

W oknie wyboru telekonferencji, której ma dotyczyć zgłoszenie, zostaje dodana możliwość filtrowania wg typu telekonferencji (On-Line, Standard lub Adhoc).


Kolumna Akcje w zakładkach Moje konferencje / Trwające oraz Moje konferencje / Oczekujące

W zakładkach Moje konferencje/Trwające oraz Moje konferencje/Oczekujące nagłówek ostatniej kolumny otrzymuje tytuł Akcje. Przyciski, które z pewnego powodu są niedostępne (np. przycisk wysyłania zaproszeń, jeżeli nie podano żadnego adresu e-mail - a także przycisk anulowania telekonferencji, jeżeli do jej rozpoczęcia pozostało mniej niż 12h, a Klient nie wykupił odpowiedniej usługi dodatkowej), zostaną wyszarzone.


Modyfikację pola E-mail w oknie edycji pokoju Adhoc

W polu E-mail w oknie edycji pokoju Adhoc wprowadzona zostaje modyfikacja, polegająca na pomijaniu niektórych znaków we wprowadzonym ciągu:

  • spacje i znaki nowej linii zostają automatycznie zamienione na przecinki,
  • kilka przecinków występujących pod rząd zostaje zamienionych na jeden przecinek.

Dzięki tej zmianie Użytkownik może podać listę adresów e-mail rozdzielonych na różne sposoby bez obawy, że system zinterpretuje je niepoprawnie.

Limit liczby znaków wpisanych w pole E-mail wynosi 1000. Po przekroczeniu tej liczby pole zostanie zaznaczone na czerwono, a przy próbie zatwierdzenia zmian pojawi się prośba o poprawienie błędnych danych.


Sprawdzanie numeru telefonu, jeśli zaznaczona jest opcja Autoryzuj

Jeżeli dla telekonferencji została wybrana opcja Automatyczna autoryzacja, wówczas w trzecim kroku zamawiania i edycji telekonferencji, a także w oknie zwiększania liczby uczestników, nie będzie możliwe autoryzowanie pustego numeru. Po zaznaczeniu pola wyboru Autoryzuj podanie numeru będzie obowiązkowe.