cloud.IVR - Aktualizacje


Spis treści

Wersja do druku
10.11.2012

  • Odnośnik do FocusWiki na stronie głównej panelu
  • Nowy system obsługi nagrań
  • Podgląd wszystkich zdarzeń na infolinii


Szczegółowy opis zmian