Telemeeting - aktualizacja 19.01.2013


Spis treści

Wersja do druku
Rozszerzona lista międzynarodowych numerów dostępowych

Dodane zostają następujące numery dostępowe:


Telekonferencje zamawiane
 •  Argentyna +541 152175904
 •  Australia +61 261403410
 •  Brazylia +556 140404390
 •  Kanada +16 136992694
 •  Chile +56 229381206
 •  Chiny +861 084181841
 •  Hong Kong +85 221270670
 •  Izrael +97 233741257
 •  Japonia +81 345208975
 •  Nowa Zelandia +6 448310739
 • RPA +27 105001848
 • Tajlandia +66 600035227
 • Turcja +903 129503097


Telekonferencje Adhoc
 •  Argentyna +541 152175893
 •  Australia +61 261403405
 •  Brazylia +556 140404376
 •  Kanada +16 132885789
 •  Chile +56 229381205
 •  Chiny +861 084181840
 •  Hong Kong +85 221270669
 •  Izrael +97 233741256
 •  Japonia +81 345208967
 •  Nowa Zelandia +6 448310738
 • RPA +27 105001847
 • Tajlandia +66 600035130
 • Turcja +903 129503089


Billing - zmiana porządku kolumn w Panelu Administracyjnym i w pliku XLS

W usłudze Telemeeting wprowadzono zmiany dotyczące billingu on-line w Panelu Administracyjnym oraz eksporcie do pliku XLS.


Zmiany dotyczą:

 • uporządkowania i ujednolicenia billingu on-line telekonferencji zamawianych i Adhoc,
 • dodania kolumny informującej o faktycznym czasie trwania telekonferencji Adhoc,
 • dodania i pogrupowania w eksporcie z billingu informacji o szczegółowych kosztach składających się na całkowitą opłatę za telekonferencję, tj. kosztu przebywania/ rezerwacji mostka dla uczestników oraz kosztów związanych z usługami dodatkowymi w ramach telekonferencji,
 • usunięcia z billingu on-line dla telekonferencji Adhoc kolumn PIN Prowadzącego oraz PIN Uczestnika i zastąpienie ich numerem telekonferencji. Jednocześnie kolumny te nadal pozostają widoczne w pliku z eksportu.


Nowa kolejność kolumn jak poniżej:


Telekonferencje zamawiane
Zakładka Billing
 • imię i nazwisko osoby zamawiającej telekonferencję,
 • numer identyfikacyjny telekonferencji,
 • temat spotkania (a także nazwy usług dodatkowych - np. nagrywanie lub międzynarodowe numery dostępowe),
 • data i godzina rozpoczęcia telekonferencji,
 • liczba uczestników,
 • czas trwania,
 • czas łączny - iloczyn liczby uczestników i czasu trwania telekonferencji,
 • koszt - koszt telekonferencji oraz koszty poszczególnych usług dodatkowych.


Eksport billingu - plik XLS
 • imię i nazwisko osoby zamawiającej telekonferencję.
 • numer identyfikacyjny telekonferencji,
 • temat spotkania (a także nazwy usług dodatkowych - np. nagrywanie lub międzynarodowe numery dostępowe),
 • data i godzina rozpoczęcia telekonferencji,
 • liczba uczestników,
 • czas trwania,
 • czas łączny - iloczyn liczby uczestników i czasu trwania telekonferencji,
 • koszt - koszt telekonferencji lub usługi dodatkowej,
 • koszt całkowity - suma kosztów danej telekonferencji oraz jej usług dodatkowych,
 • centrum kosztów - nazwa jednostki, którą należy obciążyć kosztami telekonferencji. Jeżeli Klient ma wyłączone centrum kosztów, kolumna zostanie ukryta.


Telekonferencje Adhoc
Zakładka Billing
 • imię i nazwisko właściciela pokoju Adhoc,
 • numer identyfikacyjny telekonferencji,
 • komentarz pokoju Adhoc (a także nazwy usług dodatkowych - np. nagrywanie lub międzynarodowe numery dostępowe),
 • data i godzina rozpoczęcia telekonferencji,
 • liczba uczestników,
 • czas trwania,
 • czas łączny - iloczyn liczby uczestników i czasu trwania telekonferencji,
 • koszt - koszt telekonferencji oraz koszty poszczególnych usług dodatkowych.


Eksport billingu - plik XLS
 • imię i nazwisko właściciela pokoju Adhoc,
 • numer identyfikacyjny telekonferencji,
 • numery PIN Prowadzącego i Uczestnika, obowiązujące w czasie trwania telekonferencji,
 • komentarz pokoju Adhoc (a także nazwy usług dodatkowych - np. nagrywanie lub międzynarodowe numery dostępowe),
 • data i godzina rozpoczęcia telekonferencji,
 • liczba uczestników,
 • czas trwania,
 • czas łączny - iloczyn liczby uczestników i czasu trwania telekonferencji,
 • koszt - koszt telekonferencji lub usługi dodatkowej,
 • koszt całkowity - suma kosztów danej telekonferencji oraz jej usług dodatkowych.